Artisti.bg твоят инфо портал

ПОП- РОК ФЕСТИВАЛ НЕСЕБЪР 2017 г.

Публикувано на 4 January, 2017
pop-rock

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЯНА ЛЪСКОВА 1905” – НЕСЕБЪР
ПОП- РОК ФЕСТИВАЛ НЕСЕБЪР 2017 г.
От 25 до 27 август 2017 година в град Несебър за двадесети пореден път ще се проведе Национален поп-рок фестивал под патронажа на кмета на Община Несебър г-н Николай Димитров. Фестивалът е част от културната програма на Община Несебър и има за цел да популяризира новата авторска песен, а чрез универсалния език на музиката да създаде онази неповторима атмосфера на творческа изява на младите хора, която да ги стимулира за активно участие в създаването на специфичен музикален продукт. Надяваме се, че общуването на групите не само помежду им, но и с популярни рок-изпълнители от цялата страна ще бъде особено ползотворно за тяхното бъдещо развитие.
І. Организатори.
Организатори и домакини на XX Национален поп-рок фестивал Несебър 2017г. са Община Несебър и Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.
ІІ. Право на участие имат:
– вокално инструментални поп-рок групи – ВИГ
ВИГ са разделени в две възрастови групи:
І-ва възрастова група до 18 г.
ІІ-ра възрастова група над 18 г.

- индивидуални поп-рок изпълнители
І-ва възрастова група от 7 до 10 г.
ІI-ва възрастова група от 11 до 14 г.
ІІI-ра възрастова група от 15 до 18 г.
IV-та възрастова група над 18 г.

- вокални формации(от дует до октет)
І-ва възрастова група от 7 до 10 г.
ІI-ва възрастова група от 11 до 14 г.
ІІI-ра възрастова група от 15 до 18 г.
IV-та възрастова група над 18 г.
Право на участие имат и чуждестранни ВИГ, индивидуални поп-рок изпълнители и вокални формации.
III. Правила за участие.
Задължителни условия за ВИГ /българи и чужденци/:
1. ВИГ представят две или повече песни(пиеси) с чисто време на изпълнение до 12 минути.
2. Една от песните задължително да бъде авторска.
3. В репертоара на българските ВИГ задължително да бъде включена песен на български език
- за чуждестранните ВИГ – песен на родния им език.
4. Песните се изпълняват на живо.
5. Подадените в заявката песни не подлежат на промяна в конкурсната част.
6. ВИГ предоставят на организаторите линк към видеозапис до 15 август 2017 година.
7. Журито прави предварителна селекция на видеозаписите и допуска до участие в конкурса най-добрите групи.
Задължителни условия за индивидуални изпълнители /българи и чужденци/:
1. Индивидуалните изпълнители представят две песни с чисто време на изпълнение до 8 минути (не е задължително да има авторска песен).
2. В репертоара на българските изпълнители задължително да бъде включена песен на български език
- за чуждестранните изпълнители – песен на родния им език.
3. Песните се изпълняват на живо под съпровод на фонограма /инструментал/.
4. Подадените в заявките песни не подлежат на промяна в конкурсната част.
Задължителни условия за вокални формации /българи и чужденци/:
1. Вокалните формации представят две песни с чисто време на изпълнение до 8 минути (не е задължително да има авторска песен).
2. В репертоара на българските вокални формации задължително да бъде включена песен на български език
- за чуждестранните вокални формации – песен на родния им език.
3. Песните се изпълняват на живо под съпровод на фонограма /инструментал/.
4. Подадените в заявките песни не подлежат на промяна в конкурсната част.
IV. Журиране и награди.
● Фестивалът има конкурсен характер.
● Изпълненията се оценяват от компетентно жури в състав:
Мая Райкова – продуцент на българска поп-рок и джаз музика в БНР
Веселин Тодоров – създател и композитор на група „Фактор”
Иван Лечев – музикант група „ФСБ”
Звездомир Керемидчиев – музикант група „Ахат”
Журито има право да прекъсва изпълнението на участниците по време на представянето им.
● Всички участници във фестивала получават грамота за участие.
● На всички класирали се ВИГ, индивидуални изпълнители и вокални формации се присъждат диплом и статуетка от името на организаторите.
GRAND PRIX 500 лв.
● Решението на журито е окончателно.
● Наградите са осигурени от Община Несебър и Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.
Специални награди:
Награда за авторска композиция
Награди за най-добри инструменталисти и вокал
Награди на БНР
Награда за оригинална кавър версия на български рок хит – звукозапис в БНР
Награди на музикална къща „ФАКТОР”
– музикални инструменти и аксесоари
V. Финансови условия.
Всички участници във фестивала заплащат такса участие.
- за български и чуждестранни ВИГ – се заплаща такса участие от
10.00 лв.(с ДДС) за всеки участник от групата.
- за български и чуждестранни индивидуални поп-рок изпълнители – се заплаща такса участие от 20.00 лв.(с ДДС)
- за български и чуждестранни вокални формации – се заплаща такса участие от 10.00 лв.(с ДДС) за всеки участник от вокалната формация.
Такса участие се заплаща :
- по банков път
IABAN BG 65STSA93000003704999
BIG STSABGSF
- на място при регистрация на участниците
VІ. Допълнителни разпоредби.
● Редът на изпълнение при ВИГ се определя по жребий, теглен в деня на официалното откриване на фестивала.
● Организаторите си запазват правото за промени в програмата на фестивала.
● Разходите за пътни, нощувки и храна са за сметка на участниците.
● Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират и записват изпълненията с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да заплащат права и обезщетения.

VІІ. Контакти.
Община Несебър
НЧ “Яна Лъскова 1905”
тел./факс 0554 43159
e-mail: chitaliste_ns@abv.bg
www.yanalaskova.bg
GSM: 0894 300 931 Тодор Атанасов

VIII. Заявка за участие:
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ПОП-РОК ФЕСТВАЛ НЕСЕБЪР – 2016
1.ВИГ/ Индивидуален изпълнител/ Вокална формация
……………………………………………………………………………………………………………
2.ОРГАНИЗАЦИЯ:……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
3.АДРЕС : …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
4.ТЕЛ.,ФАКС,E-MAIL: ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
5.РЪКОВОДИТЕЛ : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
тел. …………………………………………….GSM ………………………………………………
6.Брой на участниците : ……………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________

РЕПЕРТОАР:
ЗАГЛАВИЯ НА ПЕСНИ :
………………………………………………………………
ТЕКСТ :
МУЗИКА…………………………………………………….
АРАНЖИМЕНТ:…………………………………………

………………………………………………………………
ТЕКСТ : ……………………………………………………..
МУЗИКА……………………………………………………. АРАНЖИМЕНТ:…………………………………………
………………………………………………………………
ТЕКСТ : ……………………………………………………..
МУЗИКА……………………………………………………. АРАНЖИМЕНТ:…………………………………………
_____________________________________________________________
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
Име на групата/ Индивидуален изпълнител/Вокална формация
……………………………………………………………………………….
Ръководител: …………………………………………………………………………………….
Организация: …………………………………………………………………………………….
Соло китара : …………………………………………………………………………………….. град ………………………………………………..
Бас китара : ………………………………………………………………………………………..
град ………………………………………………..
Барабани : ………………………………………………………………………………………….
град ………………………………………………..
Клавир : …………………………………………………………………………………………….
град ………………………………………………..
Вокал : …………………………………………………………………………………………….
град ………………………………………………..

Заявките за участие и информационният лист трябва да се изпратят в срок до 20.08.2016 г. на адрес:
Гр. Несебър – ПК 8231; ул. „Месамбрия” №20;
Народно читалище „Яна Лъскова 1905”
тел./факс 0554 43159
e-mail: chitaliste_ns@abv.bg
Заявки, получени след уточнения срок, както и такива, които не носят пълна информация се оставят без последствия!
ІX. ПРОГРАМА.
ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА
ПЪРВИ ДЕН – 25.08.2017 г./петък/
08.00 ч. до 13.00 ч. – пристигане и регистрация на участниците
13.00 ч. до 13.30 ч. – техническа конференция; теглене на жребий за реда на участие на ВИГ
14.00 ч. до 18.00 ч. – soundcheck
18.00 ч. – откриване на фестивала и начало на конкурсната програма както следва:
І-ва възрастова група индивидуални поп-рок изпълнители и вокални формации
ІI-ва възрастова група индивидуални поп-рок изпълнители и вокални формации
ВИГ – определени по жребий
ВТОРИ ДЕН – 26.08.2017 г./събота/
14.00 ч. до 18.00 ч. – soundcheck
18.00 ч. до 22.00 ч. – конкурсна програма както следва:
ІII-ва възрастова група индивидуални поп-рок изпълнители и вокални формации
IV-ва възрастова група индивидуални поп-рок изпълнители и вокални формации
ВИГ – определени по жребий

ТРЕТИ ДЕН – 27.08.2017 г./неделя/
13.00 ч. – техническа конференция с журито
14.00 ч. до 18.00 – soundcheck
18.00 ч. – награждаване, гала-концерт на наградените