Artisti.bg твоят инфо портал

По стъпките на Света Богородица

Публикувано на 27 май, 2019

ОСМИ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР
ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР

„ПО СТЪПКИТЕ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА 2019”
ОРГАНИЗАТОРИ:
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1926” – с. ДОБРИЧ,
КМЕТСТВО СЕЛО ДОБРИЧ

До …………………………….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,
На 10 – 11 август /събота и неделя 2019г./ НЧ „ПРОБУДА – 1926 „село Добрич ще бъде домакин на Шести Национален Тракийски фолклорен събор „ПО СТЪПКИТЕ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА „
За поредна година той ще даде сцена за изява на фолклорни певчески и танцови формации , както и на индивидуални изпълнители от цялата страна,който да представят,разпространяват и популяризират песните ,молитвите, наричанията и обичайте свързани с големия християнски празник на Света Богородица.
Каним Ви да станете част от нашия Тракийски фолклорен събор ,който ще се проведе в парка на центъра с.Добрич / при лошо време в салона на НЧ „Пробуда – 1926 „с.Добрич /
Целта на Националния тракийски фолклорен събор е съхраняване, популяризиране и развитие на българското традиционно творчество . Да се представи пъстротата на българското фолклорно изкуство ,по този начин да съхраним и предадем живото културно наследство на българина, участващо в изграждането на идентичността ни . Да утвърди присъствието на фолклорното танцово, словесно и музикално – песенно изкуство в съвременния живот и да предоставя възможност на многобройните колективи за обществено признание. Насърчаване приемствеността на младото поколение.
Вярваме ,че ще се отзовете на поканата ни и с Вашето участие ще допринесете този фолклорен празник да стане още по – хубав и по – незабравим.

Приложено Ви изпращаме статут и заявка за участие.

МАРИН МАРИНОВ
Председател на НЧ „Пробуда – 1926”с.Добрич

С Т А Т У Т
НА
НАЦИОНАЛЕН ТРАКИЙСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР
„ПО СТЪПКИТЕ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА”
СЕЛО ДОБРИЧ ОБЛАСТ ХАСКОВО
Под патронажа на кмета на Община Димитровград
Иво Димов

Организатори:
Община Димитровград
Кметство село Добрич
НЧ „Пробуда – 1926 „с.Добрич

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Парка в центъра на с.Добрич
/При лошо време салона на НЧ „Пробуда 1926 „с.Добрич/
Община Димитровград

ЦЕЛИ:
Съхраняване на българските народни традиции и обичаи – извор на
непреходната сила на българския корен и дух, носещи посланията на националната ни
култура.
Популяризиране на природния феномен „ПО СТЪПКИТЕ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА ” и богатото
културно-историческо наследство в село Добрич.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:
В събора вземат участие:
– групи, представящи народни традиции и обичаи – един обичай в рамките на 10
минути
– фолклорни певчески и инструментални групи – до две произведения от 5 до 8 минути
– танцови групи и ансамбли – програма в рамките на 10-15 минути
– индивидуални изпълнители (до двама от колектив) – една бавна и една бърза песен в
рамките на 5 минути двете.
Строго ще се съблюдава изпълненията да не надвишават посоченото в
регламента времетраене.
Организаторите си запазват правото за промени на времетраенето на изявите, в
зависимост от броя на заявките за участие.
Организаторите издават програма на събора, в която се включват всички състави
и изпълнители, подали предварителна заявка до посочената дата /05.08.2019 г./. Програмата ще бъде изпратена попоща на всички участници, подали навреме заявки.
При пристигането си в деня на събора – 10 – 11 август – участниците са длъжни да
съобщят за присъствието си на събора.
30 минути преди обявения в програмата час на явяване на сцената, участниците
трябва да се представят на комендантите . Организаторите ще носят отличителни баджове.
При евентуално пропускане на реда на явяване от страна на участниците, същите
ще се явят или във време, определено им от комендантите , или в края на
програмата .
Всички изпълнители получават грамоти за участие в събора .

РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:

10.00ч. на 10.08 – Официално откриване на събора
10.30ч .- Програма на участващите изпълнители на сцена
18.30ч. на 11.08. – Награждаване и народно веселие
Сцената за провеждане на събора се намира в парка на центъра в с.Добрич/ при лошо време в салона на НЧ „Пробуда -1926 „с.Добрич /
Журито присъжда на най-добре представилите се с плакет -отличие и диплом за
принос в съхраняване и популяризиране на традиционната ни култура.

Разноските за пътуване, храна и нощувки са за сметка на участниците.
Заявки за участие в събора се приемат до 05.08.2019 г.!

ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:
НЧ „ПРОБУДА – 1926 „с.Добрич
с.Добрич – 6437
общ.Димитровград
обл.Хасково
0886 43 43 72 – председател Марин Маринов
0886 14 44 92 – секретар Диана Петева

e- mail: chitali6te_dobrich@abv.bg

З А Я В К А
ЗА УЧАСТИЕ В
ОСМИ НАЦИОНАЛЕН ТРАКИЙСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР
“ ПО СТЪПКИТЕ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА”- 10 – 11 август 2019 г.

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ!!!

ПОДЧЕРТАЙТЕ ФОРМАЦИЯТА И ПОПЪЛНЕТЕ ИМЕТО Й /ако има такова/:
АНСАМБЪЛ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
ТАНЦОВА ГРУПА……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
ГРУПА ЗА НАРОДНИ ОБИЧАИ И РИТУАЛИ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
ПЕВЧЕСКА ГРУПА……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
ИНСТРУМЕНТАЛНА ГРУПА………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ /ТРИТЕ ИМЕНА/…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ПРИ ЧИТАЛИЩЕ, ДРУЖЕСТВО, КЛУБ И Т. Н.:
……………………………………………………………………………………………………………………………
ОТ ГРАД/ СЕЛО………………………………………………………………………………………………….
ОБЩИНА……………………………………………………………………………………………………….. …..
ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ:…………………………………………………………………….
АДРЕС /С ПОЩЕНСКИ КОД/……………………………………………………………………………..
ТЕЛЕФОН /С ТЕЛЕФОНЕН КОД/……………………………………………………………………….
МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН И ИМЕ ЗА ВРЪЗКА…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ПРОГРАМА, С КОЯТО ЩЕ УЧАСТВА В СЪБОРА /или имената на песните/:
1…………………………………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………….
ОБЩ БРОЙ УЧАСТНИЦИ………………………………………………………………………………….
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЯТА: ………………………мин.

Заявки за участие в събора се приемат до 05.08.2019 г.!

Дата:………………………….. Подпис:…………………………………..

Сподели