Artisti.bg твоят инфо портал

Правила

Правила за ползване
на информационен портал Artisti.bg – безплатен каталог за артисти >Порталът е предназначен да оказва помощ както за бизнеса, така и за благотворително взаймодействие между артисти, клиенти и различни представители на шоу бизнеса, организатори на концерти, конкурси, фестивали, рекламни акции и др. Порталът е организиран на доброволен принцип за участници и не носи авторска и редакторска отговорност
Нашата Мисия:
Подаряваме (безплатно) на българските артисти свое интернет пространство, за да покажат себе си на потенциални клиенти. Ние уважаваме и ценим всички артисти от България.
– Безплатна пряка връзка за всеки артист и клиент на артистични услуги.
-Предоставяме безплатно Лична рекламна интернет страница както за всеки артист, така и за всяка фирма, коята представлява услуги от шоу-бизнеса: организатори на развлекателни програми в ресторанти и клубове, организатори на конкурси и фестивали, фирми посредници за тържества, презентации, организатори на сватби и други.
-Даваме възможност – на всички посетители на портала, също и частни лица за свои партита, сами да изберат артисти от нашия каталог и да ги поканят на своя празник, както и да изберат фирма за своя празник.
Посетители на портала (не регистрирани посетители):
имат право без регистрация да гледат всички представени материали и рекламна информация (за артисти и фирми, свързани с шоу бизнеса). Информацията е предоставена също като промоционални материали и реклама за участниците.
Участници на портала (регистрирани посетители):
-Артисти- от различни жанрове имат възможност да представят тук рекламна информация за себе си безплатно и сами си отварят възможност техните услуги да бъдат закупени, чрез пряк контакт. За специални случай артистите представят допълнителна възможност да бъдат закупени услугите им, чрез собствена банерна реклама в нашият портал;
-Организатори на празнични мероприятия (сватби, концерти, турнета, програми за заведения, клубове и др.) Вие също можете да регистрирате безплатна информация за себе си или да закупите рекламни банери за Вашия бизнес;
-Школи за танци, вокали и други учебни студиа с артистична насоченост.

ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ С УНИКАЛНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ИМЕЙЛ, НЕ СЕ ДОПУСКА ПОВТАРЯНЕ НА ТЕЗИ ДАННИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА! АКО ВЪВЕДЕТЕ ПО СЛУЧАЙНОСТ ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ ДАННИ ЗА НОВА РЕГИСТРАЦИЯ, СИСТЕМАТА ЩЕ ВИ ПОДСКАЖЕ, ЧЕ ТЕ СЪЩЕСТВУВАТ И ЩЕ ТРЯБВА ДА ПРОМЕНИТЕ СВОИТЕ ДАННИ! РАЗРЕШАВА СЕ САМО ПО ЕДНА РЕГИСТРАЦИЯ САМО В ЕДИН РАЗДЕЛ, НЕ МОЖЕ ЕДИН ПОТРЕБИТЕЛ ДА СЕ РЕГИСТРИРА В НЯКОЛКО РАЗДЕЛА, НАПРИМЕР В ‘АРТИСТИ’ И ‘ШКОЛИ’. АКО ОТГОВАРЯТЕ НА УСЛОВИЯТА И НА ДВАТА РАЗДЕЛА, ИЗБЕРЕТЕ САМО ЕДИН И ДОПЪЛНЕТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ В ПОЛЕ ‘ОПИСАНИЕ’.

Всички Участници на портала (регистрирани потребители) имат безплатна регистрация. Те са длъжни да се придържат към българските закони, етичните норми, изискванията за регистрация в Портала и Правила за ползване на портала. Условията са както следва :
СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛА
Предмет на съгласието:
Услуги, предоставени от портала Artisti.bg (за кратко Портал) – публикуване в Портала демонстрационни и рекламни материали за артисти, организатори на мероприятия , фирми и физически лица . Информационните материали са предоставени лично от регистрираните потребители доброволно и служат за тяхна реклама, промоционална информация.

Тази услуги (материали на Портала) са организирани в следващи 2 форми:
1) Безплатна регистрация (се състои от Кратка информация и Лична интернет-страница):
-Кратка основна информация и снимки, съответсващи на въпросника от менюто „Регистрация“;
-Лична интернет страница. На тази страница участникът предоставя повече текстова информация за себе си, от 1 до 6 снимки, и до 3 видеоклипа.
2) Банерна реклама – това е платена услуга.Банерната реклама е предназначена за поставяне на рекламни материали под формата на банери или линкове с определени размери, може да бъде както графично изображение така и текст и служи за връзка към Личната интернет страница в Портала или към личния сайт, ако имате такъв. Рекламната позиция е фиксирано обособено място в Портала и всяка рекламна позиция има свой номер и своя цена. Може да публикувате своята реклама за 2 или 4 седмици.

Съгласие между страните:
Администрация на Портала (за кратко Администрация ) и участници в Портал Artisti.bg, (наричани още Участници).
Отговорности на Администрацията :
– дава възможност на Участниците да се регистрират в портала и да публикуват основна информация за себе си и Лична интернет страница, чрез формата за регистрация, разработена от Администрация;
– да създава банери с одобрение от клиента- Участник и линк към Личната страница на Участника, без да променя позицията на рекламата до изтичане на периода на рекламата;
– да предоставя пространство за снимки и текстова информация и лесен достъп до видео клипове от сайтове като youtube.com;
– да се грижи за портала и неговата посещаемост и посещаването на Вашата страница (с увеличаването на посещаемостта на портала нараства и тази на Вашата Лична страница в него);
– отчитане на посещенията на Вашата страница и на Портала;
– да гарантира, че без съгласието на Участника няма да бъдат публикувани и използвани личните му данни и контакти за връзка. Никой освен Участниът няма достъп и право да променя или изтрива информацията от личния си акаунт (с изключение Администрация в определени случаи). Паролата за достъп е лична – на Участникът;
– за да избегнете получаването на спам (нежелани имейли и реклами), ние не показваме Вашия имейл адрес в Портала. За връзка с Вас, клиентите от Портала могат да използват формуляра за отговор, който сме предоставили на тяхно разположение, и в който Вашият адрес не се вижда;
– ако е публикувана грешна или неподходяща информация, обърнете се към Администрация, за да бъде поправена или изтрита информацията;
– не поема отговорност за последствията, предизвикани от действия, предприети въз основа на предоставената информация на страниците на портала;
– запазва си правото да не излъчва снимки и рекламни банери, ако са с лошо качество;
– платената услуга се счита за извършена след поставянето на банера в Портала, като преди това е съгласувана с Участника. За уговорения срок тази позиция не може да бъде предостявяна на друг Участник.

Права на Администрация:
– не носи отговорност за публикуваната информация от Участници в Кратка информация със снимки и Личната им страница в Портала, не проверява тези данни за актуалност, достоверност, законност и качество. Не носи отговорност за всички възможни загуби, причинени в резултат на използване или неизползване на информацията от Портала;
– има право да променя постъпващата информация в Портала, в съотвествие с неговия формат и общия смисъл.Тази корекция се съгласува с Участника;
– ако в Портала има наличие на информация или връзки , съдържащи неподходящи, неграмотни, обидни, подстрекателни , нечестни или незаконни материали или порно снимки и видео клипове, или информацията не е съгласувана с темата на Портала, тя ще бъде премахната от Администрация. Ако сте Участник на Портала или посетител на Портала и попаднете на неподходяща информация, моля свържете се с Администрация;
– Администрацията си запазва правото по всяко време да променя Правилата на Портала и неговото съдържание, структура и външен вид (също да добавя или премахва информация без никакво предупреждение);
– при заявка за закупуване на банерна реклама, Администрацията ще дава предимство на артисти, пред фирми организатори и школи;
– Администрацията си запазва правото за участие в партньорски програми и други акции или договори, също и представляване на банерни услуги безплатно или по друг начин.

Отговорности на Участника:
– регистрира себе си, своя колектив или фирма в съответния раздел на Портала и попълва регистрационната форма възможно най-точно и предоставя материали за публикуване в Портала в съответствие с инструкцията за Регистрация и Реклама;
– текстова информация е на Български език с кирилица, придържа се към добрия език. Не употребява самооценка, записва кратка и съществена информация за себе си и за колектива си. Публикува свои рекламни материали без да нарушава закона за авторското право или подобни закони. Цялата информация – текст, снимки, видео на Личната интернет страница в Портала са лична информация на Участника;
– като публикува материали в Портала, Участникът се съгласява те да бъдат общо достъпни, включително извън сайта, например в социални мрежи;
– не публикува материали или връзки към неморално или незаконно съдържание;
– регистрира себе си и своя колектив с едно единствено име, само в един раздел в Портала, ако колектива има няколко названия тогава може да посочи имената в поле ‘описание’. Не се допуска регистриране на едно название в няколко раздела. Изключение правят формации, които изнасят програма и правят обучение. Тогава може да се регистрира сценичния състав като артист, а например танцовата школа да бъде в друг раздел. За публикувана неточна или непълна информация и възникнали проблеми от това , отговорност носи Участникът;
– рекламата е платена, когато са внесени средствата в пълен размер по сметката на Администрацията;
– с приемането на настоящите Правила за ползване Участникът се съгласява комуникацията с него да бъде извършвана чрез електронна поща.

Права на участникът:
– безплатно регистрирате себе си, колектива или фирмата в съответния раздел на Портала;
– безплатно ползвате всичката информация от Портала за своята дейност;
– променяте информацията от своята Лична страница в Портала без ограничение;
– може да направите банерна реклама на всички незаети рекламни позиции в Портала;
– всеки Участник ще има брояч на посещенията на Личната си страница;
– ако Участникът е артист, той има право да участва в класацията „ТОП 10“ на страниците «Жанр» и в класацията «ТОП 5» на Главна (първа) страница на Портала. На тези страници Участникът попада ако Личната му страница е една от най-посещаваните
– всеки нов Участник артист също има право да бъде на Главна страница на Портала след като се регистрира в категорията «Най-нови артисти (Последно добавени артисти)» . Времето на престоя на Главна страница зависи от това колко често се регистрират нови артисти.

Условия за платена банерна реклама:
Банерната реклама се заявява към Администрация. Участникът отправя запитване към Администрацията за конкретната позиция на рекламата , време на презентацията и цена.
Администрацията изготвя банер от снимковия материал и информация на Участника до 3 работни дни , съгласува с Участникът изгледът на банера и кога ще бъде публикуван в Портала. Участникът избира начална и крайна дата на презентацията на банера в Портала.
След като бъде публикуван банера, Участникът в срок от 2 работни дни заплаща сумата за рекламата. Това плащане се счита за потвърждение от Участникът, че е изпълнена рекламната услуга.
Метод на плащане :
-по банков път ;
– през система ePay.bg;
Всички цени са в български лева.
Подробност за метода на плащане може да видите в раздел „Реклама“

Спорни случаи между страните:
– За безплатна регистрация: В момента в който Участникът извърши регистрацията, се счита, че е дал своето съгласие с настоящите Правила за ползване. Порталът е на доброволен принцип, ако не искате да сте тук, може да не се регистрирате или да прекратите своето участие.
– За банерна реклама: В момента в който Участникът извърши плащане, когато банерът е поставен на Портала, се счита, че услугата е свършена, и че Участникът е дал своето изрично съгласие за започване предоставянето на банерна реклама. Ако реклама в интернет е нематериална, безвъзвратна услуга на определения срок, то рекламации се приемат до извършване на срока на действие на услугата. Претенции не се допускат в срок след извършване на срока на действие на услугата.

Срок на съгласието между страните:
Срокът на съгласието между страните и публикуване на информация от Участниците в Личните им страници е неограничен, но Администрацията на сайта си оставя правото във времето профилактично да проверява актуалността на информацията и да изтрива фирми и контакти с неактуална информация.
Минимален срок на платената банерна реклама – две седмици. Първия ден на реклама е деня след публикуването на банера, последния ден е четиринайсети. Максималния срок на банерната реклама е четири седмици.

Допълнителни условия:
Оформлението и структурата на Портал Artisti.bg , съдържанието на информацията, с изключение на личната информация на Участниците е собственост на Администрацията на сайта и е защитена от българските и международни закони за интелектуалната собственост.
Публикуването на снимки, текстове и видео презентации и всяка производна от тях информация представлява собственост на Участниците и е предназначена за лично и комерсиално ползване. Видео материалите са предназначени изключително само за преглед и се намират на външни сървъри.
Когато всичко това се копира, слуша, обработва, разпространява, настанява в свободен достъп в интернет, публикува в средства за масова информация или използва по друг начин от хора, не свързани с Портала www.artisti.bg (всички други с изключение на собственика на Портала и неговия администратор) е равно на използване с комерсиална цел, забранява се без предварително писмено разрешение от собственника.

Влизане в сила, срок на действие и прекратяване на Съгласието:
Съгласието влиза в сила с избиране на отметка «Съгласен съм с условията за ползване » при регистрирането на Участниците.

от Администрацията

Сподели