Artisti.bg твоят инфо портал

IV МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2017 2 – 4 юни 2017 г.

Публикувано на 4 January, 2017
nessebarski-nakit

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЯНА ЛЪСКОВА 1905” – НЕСЕБЪР

IV МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2017
2 – 4 юни 2017 г.

І. Общи положения.
Цели на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2017г:
- да съхрани и популяризира фолклорното наследство
- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество
- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора

ІІ. Организатори.
Организатори и домакини на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2017 г. са Община Несебър и Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.

ІІІ. Право на участие имат:
– български и чуждестранни фолклорни певчески групи за автентичен фолклор, народни хорове за обработен фолклор и солисти, които изпълняват народни песни.
- български и чуждестранни фолклорни танцови състави, които изпълняват автентичен или обработен танцов фолклор
– клубове за народни танци
– български и чуждестранни фолклорни ансамбли

Участниците са разделени в две категории:
Професионалисти:
- учащи или преминали професионално обучение в училища по изкуствата, специализирани паралелки към общообразователни училища и гимназии, висши учебни заведения и академии.
Непрофесионалисти:
– читалища, центрове по изкуствата, школи, клубове и участници с различни от музикалната професия занимания.

Възрастови групи:
І възрастова група – от 7 г. до 10 г.
І І възрастова група – от 11 г. до 14 г.
ІІІ възрастова група – от 15 г. до 18 г.
ІV възрастова група – над 18 г.

Възрастта се определя към 03.06.2017 година.

IV. Правила за участие.
Участниците в Международен фолклорен фестивал
„ Несебърски накит ” 2017г. представят програма, при следния регламент :

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

● Индивидуалните фолклорни изпълнители представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 6 минути.
- едната песен да бъде безмензурна (за III и IV възр. група)

● Народни хорове за обработен фолклор представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа,. с времетраене до 8 минути.
- едната песен да бъде безмензурна (за III и IV възр. група)

Песните могат да бъдат изпълнени акапелно, с музикален съпровод на живо или синбек.

НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ

● Индивидуалните фолклорни изпълнители представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 6 минути.
– препоръчително е едната песен да бъде безмензурна (за III и IV възр. група)

● Групи за автентичен фолклор представят две песни с времетраене до 8
минути.
- препоръчително е едната песен да бъде безмензурна (за III и IV възр. група)

● Народни хорове за обработен фолклор представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 8 минути.
- препоръчително е едната песен да бъде безмензурна (за III и IV възр. група)

Песните могат да бъдат изпълнени акапелно, с музикален съпровод на живо или синбек.
РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Обработен танцов фолклор:
● Фолклорни танцови състави представят два танца с времетраене до 10 минути.
Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек..

НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Автентичен танцов фолклор:

● Танцови групи, които представят автентични хора с времетраене до 10 минути.
Обработен танцов фолклор:
● Фолклорни танцови състави представят два танца с времетраене до 10 минути.
Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек.

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ

КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ

Клубове за народни танци представят програма до 6 минути, която да включва 2 хора от една или повече фолклорни области.

Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек.

ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ – НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Фолклорни ансамбли /хор, оркестър, танцов състав/ представят две пиеси до 15 мин.
Препоръчително е едната да е безмензурна – отнася се за III и IV възр. група

V. Журиране и награди.

● Фестивалът има конкурсен характер.
● Изпълненията на участниците се наблюдават от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство.

Раздел музика:
Проф. акад. Милчо Василев – ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, композитор, диригент.
Данислав Кехайов – народен певец, художествен ръководител на ансамбъл “Пирин” – Благоевград и директор на Обединена общинска школа по изкуствата – Несебър.

Раздел хореография:
Проф. д-р Антон Андонов – преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, балетмайстор във Фолклорен ансамбъл ,,Тракия”.
Доц. Катя Кайрякова – преподавател в ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна, художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци „Шумен”.

● Всички участници във фестивала получават грамота за участие.
● На всички класирали се индивидуални фолклорни изпълнители, певчески групи, народни хорове, танцови състави и клубове за народни танци във всяка възрастова група в разделите професионалисти и непрофесионалисти се присъждат диплом и плакет.
● Решението на журито е окончателно.
● Наградите са осигурени от Община Несебър.

Гранд при – Раздел музика – Народна песен – 500лв.
Гранд при – Раздел хореография– Народни танци – 500лв.

VI. Финансови условия.

Всички участници във фестивала заплащат такса участие.

- за певчески групи, народни хорове, танцови състави, клубове за хора, фолклорни ансамбли /професионалисти и непрофесионалисти / – се заплаща такса участие от 10.00 лв.(с ДДС) за всеки участник.
- за индивидуални фолклорни изпълнители – се заплаща такса участие от 20.00 лв.(с ДДС)
- индивидуален фолклорен изпълнител и инструменталист, който участва в певческа група, народен хор или ансамбъл, заплаща само таксата от 20.00 лв.(с ДДС)

Такса участие се заплаща :
- по банков път
IABAN BG 65STSA93000003704999
BIG STSABGSF
- на място при регистрация на участниците

VІІ. Допълнителни разпоредби.

● Редът за участие се определя от организаторите. Фестивалната програма с реда на участие ще бъде качена на 27.05.2017 г. на интернет страницата на НЧ „Яна Лъскова 1905” Несебър www.yanalaskova.bg
● Организаторите си запазват правото за промени в програмата на фестивала.
● Разходите за пътни, нощувки и храна са за сметка на участниците.
● Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират и записват изпълненията с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да заплащат права и обезщетения.

VІІІ. Контакти.
Община Несебър
НЧ “Яна Лъскова 1905”
тел./факс 0554 43159
e-mail: chitaliste_ns@abv.bg
www.yanalaskova.bg
GSM:0894 300 931 Тодор Атанасов

ІX. ПРОГРАМА.

ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА

ПЪРВИ ДЕН – 02.06.2017 г./петък/
08.00 ч. до 13.00 ч. – Регистрация на участниците
НЧ ”Яна Лъскова 1905”
13.00 ч. до 14.00 ч. – Техническа конференция с ръководителите на
колективите – НЧ ”Яна Лъскова 1905”
14.00 ч. до 17.00 ч. – Техническа репетиция – Амфитеатър
17.00 ч. до 17.30 ч. – Дефиле на участниците – НЧ”Яна Лъскова 1905”
17.30 ч. до 22.00 ч. – Откриване на фестивала и начало на конкурсната
програма – Амфитеатър

ВТОРИ ДЕН – 03.06.2017 г./събота/
14.00 ч. до 17.30 ч. – Техническа репетиция – Амфитеатър
17.30 ч. до 22.00 ч. – Конкурсна програма – Амфитеатър

ТРЕТИ ДЕН – 04.06.2017 г./неделя/
12.00 ч. до 13.00 ч. – Техническа конференция с журито
НЧ ”Яна Лъскова”
14.00 ч. до 17.30 ч. – Техническа репетиция – Амфитеатър
17.30 ч. до 22.00 ч. – Награждаване, гала-концерт на наградените
Амфитеатър

X. Заявка за участие:
Творческа заявка

1.Име на колектива / индивидуален изпълнител
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Професионален /Непрофесионален………………………………………………………………………………
Държава………………………………………………………………………………………………………………………
Град/Село…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Име на ръководителя……………………………………………………………………………………………..
Телефон за връзка………………………………
Е-mail…………………………………………………

3. Име на корепетитор, педагог:……………………………………………………………………………….

4. История на колектива (кога е създаден ,творческа дейност, участия, успехи и т.н.)
– не повече от 1 страница.

Име и фамилия на художествения ръководител, чието име се вписва в грамотата за участие……………………………………………………………………………………………………………………

5. Конкурсна програма

Раздел :……………………………………………………………………………………………………………………….
Възрастова група:…………………………………………………………………………………………………………

1.Наименование на изпълнението /песен,танц/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Музика…………………………………………………………………………………………………………………………
Текст …………………………………………………………………………………………………………………………..
Хореография………………………………………………………………………………………………………………..
Продължителност……………………………………
Брой участници……………………………………….

6. Списък на участниците с дата на раждане.

7. Необходима техника /брой микрофони/…………………………………………………………………

Молим заявката да се изпраща в Word формат/ .Да не е сканирана или в pdf формат.

Заявките за участие трябва да се изпратят в срок до 25.05.2017 г. на адрес:
гр. Несебър – ПК 8231
ул. „Месамбрия” №20
Народно читалище „Яна Лъскова – 1905”
тел./факс 0554 43159
e-mail: chitaliste_ns@abv.bg

Заявки, получени след уточнения срок, както и такива, които не носят пълна информация се оставят без последствия.